Players

Név: Tuấn, Trịnh Ngọc Anh
Becenév: ClearG
Eredet: Vietnam
ClearG (Tuấn, Trịnh Ngọc Anh)

Team:
Cherry Gaming