Players

Név: Đức Hiếu, Trần
Becenév: Papaya
Eredet: Vietnam
Papaya (Đức Hiếu, Trần)

Team:
FTV Esports